EP: de EU moet meer doen tegen schadelijke belastingpraktijken 

Persbericht 
 
 
  • Herziening van wetgeving nodig om innovatieve belastingregelingen aan te pakken  
  • Een “minimale activiteitsdrempel” zou landen verplichten om in een bepaald gebied belasting te betalen  
  • Totale update van de EU-gedragscode voor belastingregeling voor ondernemingen 

Het EP zette donderdag de prioriteiten uiteen voor hervorming van het EU-beleid voor schadelijke belastingpraktijken en voor een nieuw systeem voor de toetsing van nationaal belastingbeleid.

Nu de scherpe belasting concurrentie tussen landen steeds nieuwe vormen aanneemt, zowel binnen de EU als internationaal, zeggen de EP-leden dat de EU haar inzet in de strijd tegen belastingpraktijken moet herzien en vergroten. Deze praktijken ontnemen lidstaten een substantieel deel van hun inkomsten, leiden tot oneerlijke belastingconcurrentie en ondermijnen  het vertrouwen van burgers.

In een plenaire resolutie verklaart het Parlement dat, hoewel belastingconcurrentie tussen landen an sich niet problematisch is, er gemeenschappelijke principes zouden moeten zijn die bepalen hoe landen hun belastingsystemen en hun beleid kunnen gebruiken om bedrijven en winsten aan te trekken . Dit toezicht schiet te kort, aldus de EP-leden, omdat beleid en wetgeving de afgelopen twintig jaar niet in de pas hebben gelopen met innovatieve belastingregelingen.


Reparaties aan het EU-systeem

De EP-leden doen in de resolutie verschillende voorstellen om het beleid op schadelijke belastingpraktijken snel te verbeteren, onder andere door:

  • Te verzoeken om een definitie van een ‘“minimumniveau van economische substantie”- een drempelwaarde voor economische activiteit in een land waaronder een bedrijf niet beschouwd kan worden daar echt gevestigd te zijn;
  • Te vragen aan de Commissie om richtlijnen te publiceren over hoe fiscale stimuleringsmaatregelen eerlijk en transparant vormgegeven kunnen worden met minder risico op verstoring van de interne markt;
  • Op te roepen tot het gebruik van de landspecifieke aanbevelingen die ieder jaar worden gedaan als onderdeel van het Europees semester, om agressieve belastingplanning tegen te gaan.


Hervorm en vervang het belangrijkste EU-instrument voor de strijd tegen schadelijke belastingpraktijken

Daarnaast roepen de parlementsleden op tot een grootschalige hervorming van de Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen (CoC), een middel dat gebruikt wordt voor het bestrijden van schadelijke belastingconcurrentie. De criteria, het bestuur en de reikwijdte van de Gedragscode moeten allemaal worden herzien, manen de EP-leden.

Door de focus op preferentiële belastingregelingen zijn de huidige criteria om te beoordelen of een belastingpraktijk kan beschouwd worden als schadelijk verouderd, aldus de resolutie; dergelijke preferentiële belastingregelingen zijn inmiddels vervangen door andere systemen. In plaats daarvan zouden de herziene criteria en reikwijdte daarvan breder moeten zijn en een criterium inzake een effectief belastingtarief moeten bevatten dat in lijn is met het internationaal overeengekomen minimale effectieve belastingtarief. Ook moeten er eisen inzake economische substantie komen. Het toezicht moet worden hervormd om ervoor te zorgen dat besluiten bindend worden en het besluitvormingsproces moet transparanter en efficiënter.

De EP-leden komen ook met een gedetailleerd plan voor de ontwikkeling van een 'kader voor agressieve belastingregelingen en lage tarieven', dat uiteindelijk de huidige CoC zou moeten vervangen.

Citaat

“Het schandaal van de Pandora Papers herinnert ons aan het belang van het implementeren van gemeenschappelije en ambitieuze Europese regels die een einde maken aan belastingdumping tussen lidstaten, en ondertussen de strijd aan gaan met belastingparadijzen elders in de wereld.


Met dit rapport onderkent het Europees Parlement de onhoudbaarheid van de huidige Gedragscode. Het Parlement roept op tot herziening van de code zodat de criteria voor het opstellen van de lijst met belastingparadijzen strenger worden en eist dat de aanbevelingen in de Code juridisch bindend worden om zo effectief de strijd aan te kunnen gaan met schadelijke fiscale praktijken en agressieve belastingconcurrentie”, aldus rapporteur Aurore Lalucq (S&D, FR).


De resolutie werd aangenomen met 506 stemmen voor, 81 tegen en 99 onthoudingen.


Achtergrond

De opkomst van belastingschandalen in de afgelopen tien jaar (Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers en meest recent de Pandora Papers) waarbij multinationale ondernemingen en vermogende particulieren betrokken zijn, heeft de omvang en de ernst van deze fenomenen blootgelegd, alsmede de urgentie om tot een definitieve oplossing te komen.

Conservatieve schattingen door de OECD over grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS),ramen de kosten op om en nabij 4-10% van de wereldwijde inkomsten uit vennootschapsbelasting of EUR 84-202 miljard per jaar.