Kandidaat-voorzitters Europees Parlement bekendgemaakt 

Persbericht 
 
 

Roberta Metsola, Alice Kuhnke, Kosma Złotowski en Sira Rego zijn kandidaat voor het ambt van EP-voorzitter voor de tweede helft van de zittingsperiode 2019-2024

Pedro Silva Pereira (S&D, PT), ondervoorzitter van het Parlement, maakte maandagavond, na het verstrijken van de termijn voor de eerste stemronde, in de plenaire vergadering de vier namen bekend.


Roberta Metsola (EVP, MT), Alice Kuhnke (Groenen/EVA, SE), Kosma Złotowski (ECR, PL) en Sira Rego (Linkse Fractie, ES) geven dinsdag om 9.00 uur een korte presentatie. Direct hierna, tussen 9.30 en 10.15 uur, vindt de eerste stemronde plaats. De uitslag wordt om 11.00 bekend gemaakt.


De kandidaten worden voorgedragen door een fractie of door 1/20 van de leden (de zogenaamde “lage drempel”), d.w.z. minstens 36 van de 705 leden. Kandidaten kunnen vóór elke stemronde worden voorgedragen of teruggetrokken.


Om te worden verkozen, moet een kandidaat een absolute meerderheid van de geldige stemmen behalen, die bij geheime stemming worden uitgebracht, d.w.z. 50% plus één. Vanwege de pandemie wordt een systeem voor stemming op afstand gebruikt. Indien na drie ronden geen enkele kandidaat voldoende stemmen heeft behaald, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen in de derde ronde over tot een vierde en laatste stemming, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen.


De uitslag van een eventuele tweede stemronde wordt dinsdag om 13.00 uur aan de plenaire vergadering bekendgemaakt; om 16.30 uur als er een derde ronde komt, en om 18.30 uur als er een vierde ronde nodig zou zijn. Volg @Europarl_NL op Twitter voor updates.


De nieuwgekozen Parlementsvoorzitter kan dan een openingstoespraak houden alvorens de verkiezing van de overige leden van het Bureau van het Parlement voor te zitten (dinsdag en woensdag).


Achtergrond


De Voorzitter beschikt over een brede waaier van uitvoerende en vertegenwoordigende bevoegdheden, die zijn vastgelegd in artikel 22 van het Reglement. Afgezien van de taken die daarin uitdrukkelijk worden genoemd, strekt het gezag van de Voorzitter zich uit tot "alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om de procedures van het Parlement te leiden en om voor het goede verloop daarvan zorg te dragen". De procedure voor de verkiezing van de Voorzitter van het EP is uiteengezet in de artikelen 14 tot en met 16 van het Reglement van het Parlement.