Roberta Metsola gekozen als nieuwe voorzitter van het Europees Parlement 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Voorzitter Metsola is de jongste voorzitter ooit van het Europees Parlement  

De EP-leden hebben dinsdag Roberta Metsola (EVP, Malta) met 458 stemmen in de eerste stemronde tot voorzitter van het Europees Parlement tot 2024 verkozen.

Roberta Metsola won de verkiezing in de eerste stemronde, waar zij een absolute meerderheid van 458 van de 690 uitgebrachte stemmen behaalde, van drie kandidaten, tijdens een geheime stemming. Eerder vandaag trok Kosma Złotowski (ECR, PL) zijn kandidatuur in, waardoor het aantal kandidaten werd teruggebracht naar drie.

Voorzitter Metsola zal het Parlement leiden gedurende de tweede helft van de huidige zittingsperiode, tot een nieuw Parlement wordt gevormd na de Europese verkiezingen van 2024.

Uitslag van de stemming

  1. Roberta Metsola (EVP, MT) 458
  2. Alice Kuhnke (Groenen/EVA, SE) 101
  3. Sira Rego (Linkse Fractie, ES) 57

Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 690

Blanco of ongeldige stemmen: 74

Absolute meerderheid vereist voor verkiezing: 309

Wie is Roberta Metsola?

Roberta Metsola is in 1979 in Malta geboren en is sinds 2013 lid van het Europees Parlement. Ze is de jongste Parlementsvoorzitter ooit. Metsola werd in november 2020 verkozen tot eerste ondervoorzitter en was de waarnemend voorzitter van het Parlement na het overlijden van voorzitter Sassoli op 11 januari. Zij is de derde vrouwelijke parlementsvoorzitter, na Simone Veil (1979-1982) en Nicole Fontaine (1999-2002).

In haar toespraak direct na haar verkiezing zei voorzitter Metsola:

“Het eerste wat ik als voorzitter zou willen doen, is nadenken over de erfenis van David Sassoli: hij was een vechter; hij vocht voor Europa en voor ons, voor dit Parlement. […] Als voorzitter zal ik David Sassoli eren door altijd op te komen voor Europa, voor onze gemeenschappelijke waarden van democratie, waardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid, de rechtsstaat en de grondrechten".

"Ik wil dat de mensen weer gaan geloven in en enthousiast worden over ons project. […] Beste Europeanen, in de komende jaren zullen mensen in heel Europa naar onze instelling kijken voor leiderschap en sturing, terwijl anderen de grenzen van onze democratische waarden en Europese beginselen zullen blijven testen. We moeten terugvechten tegen het anti-EU-verhaal dat zo gemakkelijk en zo snel de overhand krijgt. Desinformatie en onjuiste informatie, aangewakkerd tijdens de pandemie, vormen een goede voedingsbodem voor cynisme en schijnoplossingen van nationalisme, autoritarisme, protectionisme, isolationisme", voegde zij eraan toe.

Voorzitter Metsola onderstreepte dat "Europa precies het tegenovergestelde betekent. Het gaat erom dat wij allen voor elkaar opkomen, dat wij onze volkeren nader tot elkaar brengen. Het gaat erom dat wij allen de beginselen verdedigen van onze stichtende moeders en vaders, die ons uit de as van oorlog en holocaust naar vrede, hoop en welvaart hebben geleid. Tweeëntwintig jaar geleden werd Nicole Fontaine gekozen, 20 jaar na Simone Veil. Het zal niet nog eens twee decennia duren voordat de volgende vrouw hier staat", zei Metsola.

Een volledige versie van de toespraak van de voorzitter is hier beschikbaar.

Persconferentie

Om 12.00 uur CET heeft de nieuwe voorzitter van het EP, Roberta Metsola, de pers te woord gestaan in de Daphne Caruana Galizia-persconferentiezaal van het Europees Parlement in Straatsburg. Meer informatie in dit persbericht.

Presentatie van de kandidaten

Voorafgaand aan de stemming gaven de drie kandidaten korte presentaties. U kunt alle toespraken hier terugkijken of per kandidaat door op hun namen te klikken:

Roberta Metsola (EVP, MT)

Alice Kuhnke (Groenen/EVA, SE)

Sira Rego (Linkse Fractie, ES)

Over de voorzitter van het Europees Parlement

De voorzitter beschikt over een breed scala aan uitvoerende en vertegenwoordigende bevoegdheden, die in artikel 22 van het Reglement zijn vastgelegd. Afgezien van de taken die daarin uitdrukkelijk worden genoemd, strekt het gezag van de voorzitter zich uit tot "alle bevoegdheden die nodig zijn om de beraadslagingen van het Parlement voor te zitten en voor het goede verloop ervan zorg te dragen".

De besluiten die sinds het begin van de COVID-19-pandemie zijn genomen met het oog op de goede werking van het Parlement zijn hiervan belangrijke voorbeelden.

Artikel 14 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat het Parlement uit zijn leden zijn voorzitter kiest. Sinds de eerste Europese verkiezingen (algemeen kiesrecht) in 1979 is elke voorzitter in functie voor een hernieuwbare periode van twee en een half jaar. Dit betekent dat er normaliter twee voorzitters per zittingsperiode zijn. Sinds de oprichting van het Parlement in 1952 zijn er 31 voorzitters geweest, van wie 17 sinds 1979.