De nieuwe ondervoorzitters en quaestoren van het Europees Parlement  

Persbericht 
 
 

De EP-leden hebben de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren voor het Bureau van het Parlement gekozen.

De ondervoorzitters en quaestoren van het Parlement voor de tweede helft van de huidige zittingsperiode (tot een nieuw Parlement is samengesteld na de Europese verkiezingen van 2024) zijn hieronder weergegeven.


Ondervoorzitters


 1. Othmar KARAS (EVP, AT)
 2. Pina PICIERNO (S&D, IT)
 3. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
 4. Ewa KOPACZ (EVP, PL)
 5. Eva KAILI (S&D, EL)
 6. Evelyn REGNER (S&D, AT)
 7. Rainer WIELAND (EVP, DE)
 8. Katarina BARLEY (S&D, DE)
 9. Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ)
 10. Michal ŠIMEČKA (Renew, SK)
 11. Nicola BEER (Renew, DE)
 12. Roberts ZĪLE (ECR, LV)
 13. Dimitrios PAPADIMOULIS (Linkse Fractie, EL)
 14. Heidi HAUTALA (Groenen/EVA, FI)

Quaestoren


 1. Anne SANDER (EVP, FR)
 2. Christophe HANSEN (EVP, LU)
 3. Monika BEŇOVÁ (S&D, SK)
 4. Fabienne KELLER (Renew, FR)
 5. Marcel KOLAJA (Groenen/EVA, CZ)

Hoe worden de ondervoorzitters en quaestoren gekozen?


Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement worden kandidaten voor de functie van ondervoorzitter voorgedragen op dezelfde basis als die voor de Voorzitter, d.w.z. hetzij door een politieke fractie, hetzij door een groep leden die de lage drempel (1/20e van de leden) haalt.


De 14 ondervoorzitters worden in één stemronde gekozen, met absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het aantal verkozen kandidaten lager is dan 14, wordt een tweede stemronde gehouden voor de resterende zetels, onder dezelfde voorwaarden. Indien een derde stemming nodig is om het proces te voltooien, is een gewone meerderheid voldoende (artikel 17). De quaestoren worden op dezelfde wijze gekozen (artikel 18).