Loonkloof tussen vrouw en man: EP steunt bindende maatregelen 

Persbericht 
 
 
  • Werkende vrouwen in de EU verdienen gemiddeld 13% minder dan mannen die hetzelfde werk doen 
  • Bedrijven moeten verplicht worden te rapporteren over loonkloof tussen vrouwen en mannen 
  • Geheimhouding van loon in werkcontracten moet verboden worden 
  • Er moet een genderactieplan ontwikkeld worden wanneer de loonkloof groter is dan 2,5% 

Volledige transparantie van EU-bedrijven met meer dan 50 werknemers over lonen. EP-leden willen elke mogelijke loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken.

Het Europees Parlement heeft op dinsdag ingestemd met het starten van de onderhandelingen met de lidstaten over het commissievoorstel voor een richtlijn voor beloningstransparantie. Er waren 403 stemmen voor, 166 stemmen tegen en 58 onthoudingen.


De Europarlementariërs eisen dat bedrijven in de EU met meer dan 50 werknemers (in plaats van 250 in het voorstel van de Commissie) verplicht worden om informatie te ontsluiten die het makkelijker maakt voor werknemers bij hetzelfde bedrijf om salarissen te vergelijken. Zo moet bestaande loonkloven tussen vrouwen en mannen binnen organisaties blootgelegd kunnen worden. Middelen om beloningsniveaus te beoordelen en te vergelijken moeten gebaseerd zijn op genderneutrale criteria en moeten genderneutrale functiewaardering of - indeling omvatten.


Als rapportage over de lonen aantoont dat er een loonkloof gebaseerd op gender is van ten minste 2,5% (tegenover 5% in het voorstel van de Commissie), dan moeten de lidstaten ervoor zorgen dat werkgevers, in samenwerking met werknemersvertegenwoordigers, een gezamenlijke loonbeoordeling uitvoeren en een genderactieplan opstellen.


De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie op om met een officieel keurmerk te komen voor werkgevers waarvan de organisaties geen loonkloof tussen vrouwen en mannen hebben.


Verbod op geheimhouding van loon

De tekst benadrukt dat werknemers en werknemersvertegenwoordigers het recht zouden moeten hebben om duidelijke en complete informatie te krijgen over individuele en gemiddelde beloningsniveaus, opgesplitst aan de hand van gender. De Europarlementariërs stellen ook een verbod op geheimhouding van loon voor. Dit moet gaan via maatregelen die contractuele clausules verbieden die werknemers beperken in het ontsluiten van informatie over hun loon, of het zoeken naar informatie over het loon van werknemers in dezelfde of andere categorieën.


Verschuiving bewijslast

De Europarlementariërs benadrukken opnieuw de verschuiving van de bewijslast in zaken rondom loon in het voorstel van de Commissie. In zaken waarin de werknemer het gevoel heeft dat het principe van gelijke beloning niet wordt nageleefd en een rechtszaak aanspant moet nationale wetgeving de werkgever verplichten om aan te tonen dat er geen sprake is van discriminatie.


Quotes van rapporteurs

Samira Rafaela (Renew - D66, NL), van de commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, zei: “Vandaag komen we een stap dichterbij het einde van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in Europa. We mogen geen tijd verspillen. Vrouwen verdienen het om beter behandeld en betaald te worden. Dit is het beste voor onze economie, onze bedrijven en onze burgers. In het Parlement hebben we gepoogd om de juiste balans te vinden tussen het verzekeren van het recht op informatie voor vrouwelijke werknemers en het beperken van onnodige lasten voor bedrijven. Op deze manier maken we gelijke beloning voor gelijk werk een realiteit voor zoveel mogelijk vrouwen in Europa.”


Kira Marie Peter-Hansen (Groenen/VEA, DK), van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, zei: “Met deze richtlijn nemen we een belangrijke stap richting gendergelijkheid en laten wij ons licht gaan over het probleem van ongelijke beloning. Het is niet alleen een sterk signaal dat we beloningsdiscriminatie op grond van gender niet langer accepteren, maar het is ook een hulpmiddel om lidstaten en werkgevers te helpen met het elimineren van loonkloof tussen vrouwen en mannen in zijn geheel.”


Vervolgstappen

Het Parlement heeft nu besloten om de onderhandelingen met de Raad over deze wet te starten. De laatstgenoemde nam hierover afgelopen december de onderhandelingspositie aan.


Achtergrond

Het principe van gelijke beloning is vastgelegd in artikel 157 VWEU. Desalniettemin is er binnen de Europese Unie nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen. Deze staat rond de 13%, met significante verschillen tussen lidstaten. De loonkloof is minimaal afgenomen in de laatste tien jaar.