EP: Verdragswijziging nodig om voorstellen van de Conferentie door te voeren 

Persbericht 
 
 
  • EP-leden verwelkomen ambitieuze en constructieve uitkomst van de plenaire vergadering van de Conferentie 
  • Parlement bereidt specifieke voorstellen voor om herziening EU-verdragen te beginnen 
  • Meer integratie op gebieden zoals energie, defensie, EU-instellingen, inclusieve en bestendige groei 
  • Recht van initiatief voor het Europees Parlement en een einde aan unanimiteit in de Raad nodig 
  • Europarlementariërs klaar om te zorgen dat aan de verwachtingen van burgers voldaan wordt 

EP-leden steunen ambitieuze, door burgers geïnitieerde voorstellen van de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa om de EU grondig te hervormen.

Op woensdag nam het Europees Parlement door middel van handopsteken een resolutie aan over het vervolg van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.


Het Parlement erkent dat de “ambitieuze en constructieve voorstellen” die uit de Conferentie komen verdragswijzigingen vereisen, zoals bijvoorbeeld voor een simpelere, transparantere, meer verantwoordelijke en meer democratische EU. Daarom vraagt het aan de EP-commissie Constitutionele zaken om voorstellen voor te bereiden tot herziening van de EU-verdragen. Dit moet gebeuren door middel een Conventie, zoals bepaald is in artikel 48 van het VEU. Door dit proces moet de EU veranderen naar een duurzamer, inclusiever en bestendiger groeimodel, met bijzondere aandacht voor het mkb. De EP-leden stellen dat de Europese Sociale Pijler volledig geïmplementeerd moet worden. Zij roepen ook de EU op om een wereldwijde voortrekkersrol te nemen in de aanpak van klimaatverandering, de bescherming van biodiversiteit en het promoten van duurzaamheid. De Europarlementariërs belichten ook dat diepere politieke integratie en oprechte democratie bereikt kan worden door initiatiefrecht toe te kennen aan het Europees Parlement en unanimiteit in de Raad te beëindigen.


Ongeëvenaarde vorm van participatieve democratie


Tijdens het debat op dinsdag benadrukte een grote meerderheid van de EP-leden dat de verwachtingen, prioriteiten en zorgen van burgers duidelijk gehoord zijn in deze ongeëvenaarde vorm van participatieve democratie. De uitkomst dient gerespecteerd te worden.


Velen benadrukten dat burgers meer betrokken moeten worden, naast sterkere democratische vertegenwoordiging op het EU-niveau. Anderen wijzen naar de specifieke terreinen waarop de voorstellen oproepen tot diepgaande verandering, zoals ware Europese verkiezingen, gezondheid, energie, migratie en defensie. Sommige sprekers bekritiseerden de Conferentie. Zij stelden dat het proces fouten bevatte en dat de voorstellen niet de mening van de burgers weerspiegelt.


Vervolgstappen


Op Europadag (9 mei) overhandigen de drie medevoorzitters van de Raad van Bestuur het eindrapport van de Conferentie aan de voorzitters van de EU-instellingen tijdens de slotceremonie in het Europees Parlement te Straatsburg.


Achtergrond


De plenaire vergadering van de Conferentie nam op 30 april 2022 49 voorstellen aan. Deze bevatten meer dan 300 maatregelen over negen thema’s. Dit was gebaseerd op 178 aanbevelingen van de Europese burgerpanels, de nationale panels, de ideeën van het Europees Jongerenevenement en 43.734 bijdrages op 16.274 ideeën uit het Meertalig Digitaal Platform.