Bescherming van de mentale gezondheid op de digitale werkplek 

Persbericht 
 
 
  • - Europarlementariërs erkennen voordelen van telewerken, maar waarschuwen voor gezondheids- en privacy risico’s 
  • Het recht om offline te zijn moet wettelijk, op EU-niveau worden erkend 
  • Werknemers moeten beter worden getraind om de digitale kloof te dichten 

Parlement eist preventieve maatregelen tegen technostress, over-connectiviteit en mentale gezondheidsproblemen en wil de voordelen van thuiswerken promoten.

In een resolutie die dinsdag werd aangenomen met 501 stemmen voor, 47 tegen en 85 onthoudingen, erkent het Parlement de voordelen van thuiswerken, zoals meer flexibiliteit en autonomie, maar waarschuwt het tevens voor de aanzienlijke gezondheidsrisico's als gevolg van overdreven lang online-zijn, een vervaging van de grenzen tussen werk en privéleven, en een hogere werkintensiteit of "technostress" - de stress die gepaard gaat met werk gerelateerd technologiegebruik.


Risico's van telewerken voor gezondheid en privacy


De Europarlementariërs waarschuwen voor de risico's voor de mentale gezondheid van werknemers en met betrekking tot het recht op privacy als gevolg van door technologie gefaciliteerde controle en toezicht door middel van software en kunstmatige intelligentie, het op afstand in real time volgen van de werkzaamheden en de prestaties en het bijhouden van de werktijden. Zij wijzen ook op andere factoren die extra stress veroorzaken, waaronder financiële onzekerheid, angst voor werkloosheid, beperkte toegang tot gezondheidszorg, isolement, alsook veranderingen in werktijden en een inadequate werkorganisatie als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daaropvolgende economische crisis.


Bovendien wijzen zij op het effect dat de verschuiving naar telewerken kan hebben op de geestelijke gezondheid van degenen die het risico lopen van digitale uitsluiting. Zij stellen dat de digitale kloof in de EU moet worden aangepakt zodat alle werknemers over voldoende digitale vaardigheden beschikken.


Preventieve maatregelen en een richtlijn om het recht om offline te zijn te garanderen


De EP-leden dringen er bij de EU en de lidstaten op aan om de problematiek aan te pakken door middel van een EU-strategie voor geestelijke gezondheid, een Europese zorgstrategie en nationale actieplannen.


Zij wijzen op het gebrek aan bindende gemeenschappelijke normen en beginselen met betrekking tot psychosociale risico's in de EU hetgeen leidt tot de facto ongelijke wettelijke bescherming van werknemers. Het Parlement verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten digitaal werk verder te reguleren ter bescherming van de geestelijke gezondheid, in samenwerking met werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers. De Commissie, het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de lidstaten moeten geestelijke gezondheid opnemen in hun crisis- en draaiboeken voor gezondheidscrises en pandemieën.


De Europarlementariërs vragen om een richtlijn met minimumnormen en -voorwaarden om alle werknemers het effectieve recht om offline te zijn te garanderen, en om het gebruik van bestaande en nieuwe digitale instrumenten voor werkdoeleinden te reguleren.


Citaat


Maria Walsh (EVP, IE), verantwoordelijk voor het verslag, zei tijdens het debat:

"De overtuiging dat de EU geen rol of bevoegdheid heeft met betrekking tot deze kwesties is een volslagen verzinsel. De geestelijke gezondheid van burgers moet centraal staan in ons werk, en we moeten samenwerken om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken. Vroegtijdige interventie en vroegtijdige re-integratie van onze jongeren op de arbeidsmarkt zijn van cruciaal belang. We roepen ook op tot een actualisering van de EU-wetgeving om rekening te houden met de nieuwe realiteit van digitaal werk".