Nieuwe EU-regels zodat consumenten apparaten laten repareren en niet vervangen  

Persbericht 
 
 
  • Meerderheid EU-burgers koopt liever geen nieuw product, maar laat het repareren 
  • Nieuwe verplichting voor producenten om producten zelfs na het verstrijken van de wettelijke garantie te repareren 
  • Vouchers en andere financiële stimulansen om consumenten aan te moedigen voor reparatie te kiezen 
Toegang tot informatie en reserveonderdelen voor iedereen, met inbegrip van onafhankelijke reparateurs en eindgebruikers @GuruXOX/AdobeStock  

Het Parlement heeft zijn onderhandelingsstandpunt ingenomen over maatregelen voor een sterker recht op reparatie en minder milieugevolgen van massaconsumptie.

Dinsdag heeft het Parlement met 590 stemmen voor, 15 stemmen tegen en bij 15 onthoudingen zijn standpunt vastgesteld over een versterkt “recht op reparatie” voor de consument. Het voorstel is bedoeld om duurzamere consumptie te bevorderen. Zo moet het makkelijker worden om defecte producten te laten repareren, afval te verminderen en de reparatiesector te ondersteunen.

Kiezen voor reparatie in plaats van vervanging zelfs mogelijk nadat de garantie is verstreken

Binnen de wettelijke garantieperiode moeten verkopers prioriteit geven aan reparatie als dat goedkoper of even duur is als de vervanging van een product, tenzij reparatie niet haalbaar of onhandig is voor de consument. De EP-leden stellen ook voor de wettelijke garantie met één jaar te verlengen zodra een product is gerepareerd.

Nadat de garantie is verstreken, hebben consumenten nog steeds het recht om te vragen naar de reparatie van producten zoals wasmachines, stofzuigers, smartphones en fietsen. Reparatie moet de aantrekkelijkere keuze worden voor de consument. Daarom willen de EP-leden dat producenten voor de duur van de reparatie vervangende apparaten in bruikleen aanbieden. Als het niet mogelijk is om een product te repareren, kan in plaats daarvan een opgeknapt product worden aangeboden.

Meer concurrentie op de reparatiemarkt en stimulansen om voor reparatie te kiezen

Consumenten worden vaak ontmoedigd om een product te laten repareren, vanwege de hoge kosten, de moeilijkheid om gebruik te maken van reparatiediensten, of ontwerpkenmerken waardoor reparatie niet mogelijk is. Het Parlement is van mening dat onafhankelijke reparateurs, opknapbedrijven en eindgebruikers tegen een redelijke prijs toegang moeten krijgen tot alle reserveonderdelen, reparatie-informatie en instrumenten.

Onlineplatforms zullen consumenten helpen om in hun omgeving lokale reparateurs, waaronder reparatiecafés, en verkopers van opgeknapte producten te vinden. De EP-leden stellen voor om consumenten via nationale reparatiefondsen vouchers en andere financiële stimulansen te bieden om reparaties betaalbaarder en aantrekkelijker te maken.

Quote

Rapporteur René Repasi (S&D, DE) zei: “Dit Parlement heeft altijd het recht van de consument op reparatie gesteund en we kunnen eindelijk zeggen dat we rechtstreeks voldoen aan de eisen van mensen. Mensen willen de levensduur van hun apparaten verlengen, maar het is vaak te duur of moeilijk. We hebben een reeks maatregelen aangenomen om consumenten aan te moedigen om te kiezen voor reparatie boven vervanging, met een speciale focus op ondersteuning van onafhankelijke reparateurs en op financiële prikkels. We verwachten dat de Raad zijn standpunt spoedig zal aannemen, zodat we kunnen beginnen met onderhandelingen van om deze maatregelen een wet te maken en zo de weg vrij te maken voor een echt circulaire Europese economie.”

Volgende stappen

Zodra de Raad zijn eigen onderhandelingsstandpunt op 22 november heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen met het Parlement beginnen. De eerste vergadering is gepland op 7 december.

Persconferentie

Rapporteur René Repasi (S&D, DE) zal op dinsdag 21 november om 14.30 CET vragen van journalisten beantwoorden - klik hier om de persconferentie te volgen.

Achtergrond

Repareerbare consumptiegoederen weggooien heeft grote gevolgen voor het milieu en leidt jaarlijks in de EU tot het gebruik van 30 miljoen ton hulpbronnen, de productie van 261 miljoen ton CO2-equivalente emissies en 35 miljoen ton afval. Daarnaast lopen consumenten die ervoor kiezen een product te vervangen in plaats van het te laten repareren jaarlijks ongeveer 12 miljard euro mis. Volgens een studie van de Europese Commissie geeft 77 % van de EU-burgers de voorkeur aan reparatie boven het kopen van nieuwe producten.

Het voorstel over het recht op reparatie vormt een aanvulling op EU-initiatieven op het gebied van ecologisch ontwerp en een een sterkere positie van de consument voor de groene transitie.

Conferentie over de toekomst van Europa

Met de regels over het recht op reparatie beantwoord het Parlement op een aantal aanbevelingen van de burgers in het verslag over de Conferentie over de Toekomst van Europa, namelijk de voorstellen 5 (6), 5, lid 7, 5, lid 10 en 11, lid 2, over het bevorderen van het recht op reparatie, het waarborgen van langdurig en duurzaam gebruik van producten, informatie over reparatie, maatregelen om voortijdige en geplande slijtage aan te pakken, langere garanties te waarborgen, toegang te bieden tot reserveonderdelen, stimulansen om producten langer te gebruiken en te werken aan een duurzamere en circulaire economie.