Media-accreditatie 

 

Journalisten, fotografen en audiovisuele media die niet in het bezit zijn van een inter-institutionele EU accreditatie moeten een media accreditatie (en indien van toepassing, een opnamevergunning) voor het Europees Parlement aanvragen om in het Europees Parlement te kunnen werken.

Het Europees Parlement heeft twee soorten accreditaties:

 1. Tijdelijke media-accreditatie
 2. Jaarlijkse media-accreditatie

Alle journalisten die toegang hebben tot de gebouwen van het Europees Parlement kunnen gebruik maken van alle faciliteiten voor journalisten.

Gelieve voor het indienen van een accreditatie-aanvraag eerst het reglement (beschikbaar in ENFR of DU) te lezen.

1. Tijdelijke accreditatie (1 dag - 1 week)

Tijdelijke accreditatie voor 1 dag tot maximum 5 werkdagen.

Journalisten die het Europees Parlement in Brussel, Straatsburg of Luxemburg willen bezoeken, kunnen online een accreditatie aanvragen voor een specifieke vergadering, bijeenkomst of plenaire zitting. De aanvraag kan via deze link worden ingediend.

Registratie gebeurt door éénmalig een gratis persoonlijk profiel aan te maken.

Wanneer de registratie succesvol is afgerond ontvangt u een email vanaf het adres noreply@europarl.europa.eu naar het email adres zoals opgegeven in de registratie.

Na bevestiging van de aanmaak van het profiel, kan de accreditatie aanvraag worden ingediend door in te loggen op de website pagina voor de registratie van journalisten.

U heeft de volgende gegevens nodig voor het online aanvragen van een tijdelijke media accreditatie:

 • Kopie van een geldige perskaart of een recente brief van de hoofdredacteur, uitgever of bestuur waarin duidelijk staat vermeld dat u in opdracht van een bepaalde nieuwsorganisatie of publicatie werkt en die de aanvraag tot accreditatie rechtvaardigt. De werkopdracht moet worden opgesteld op officieel briefpapier met vermelding van naam en functie van de journalist en de periode waarvoor accreditatie bij het Europees Parlement wordt aangevraagd. Het is niet toegestaan om zelf werkopdrachten te schrijven.
 • Een foto in het formaat voor identiteitskaarten (d.w.z. portret, verhouding 3 bij 4, jpeg-formaat, +/- 100 kB).
 • Een officieel, geldig identiteitsdocument met vermelding van type en nummer.
 • Doel van het bezoek.
 • Alleen voor freelancers: Bewijs van journalistieke activiteit (recente publicatie(s) en bijbehorend bewijs van betaling).

Nadat de accreditatie-aanvraag is goedgekeurd kunt u de toegangsbadge ophalen bij het Bureau voor Media accreditatie (zie hieronder voor adressen, contactgegevens en openingstijden). Badges worden alleen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs uitgereikt.

2. Jaarlijkse media-accreditatie

Jaarlijkse media-accreditatie is geldig voor een kalenderjaar (van januari tot december) en kan op aanvraag worden verlengd. Nieuwe aanvragen of aanvragen tot verlenging kunnen worden ingediend vanaf november voor het volgende jaar tot eind oktober van het betreffende jaar.

Journalisten die regelmatig verslag uitbrengen over Europese parlementaire activiteiten en in (de buurt van) Brussel, Luxemburg of Straatsburg gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse accreditatie. De accreditatie is geldig voor de 3 locaties van het Europees Parlement (Brussel, Straatsburg en Luxemburg).

Aanvragen voor jaarlijkse media-accreditatie moeten ingediend worden via de registratie-website.

U heeft de volgende gegevens nodig voor het online aanvragen van een jaarlijkse media-accreditatie:

 • Kopie van een geldige perskaart
 • Een recente brief van de hoofdredacteur, uitgever of bestuur waarin duidelijk staat vermeld dat u in opdracht van een bepaalde nieuwsorganisatie of publicatie werkt en die de aanvraag tot accreditatie rechtvaardigt. De werkopdracht moet zijn opgesteld op officieel briefpapier met vermelding van naam en functie van de journalist en de periode waarvoor accreditatie bij het Europees Parlement wordt aangevraagd. Het is niet toegestaan om zelf werkopdrachten te schrijven.
 • Een foto in het formaat voor identiteitskaarten (d.w.z. portret, verhouding 3 bij 4, jpeg-formaat, +/- 100 kB).
 • Een officieel, geldig identiteitsdocument met vermelding van type en nummer.
 • Een bewijs dat het hoofdverblijf of de tweede woning van de aanvrager zich in of nabij de drie officiële zetels van het Europees Parlement (Brussel, Straatsburg, Luxemburg) bevindt. Als bewijs van woonplaats geldt bijvoorbeeld een kopie van een identiteitskaart, een bewijs van woonadres of een huurcontract voor een woning.
 • Alleen voor freelancers: Bewijs van journalistieke activiteit (recente publicatie(s) en bijbehorend bewijs van betaling).

N.B. Speciale media-accreditatie: Een speciale accreditatie kan worden aangevraagd voor bepaalde evenementen zoals de Europese verkiezingen, activiteiten tijdens een weekend of buiten de normale kantooruren. Het verkrijgen van een dergelijke accreditatie kan onderworpen zijn aan specifieke vereisten die vooraf door het Europees Parlement zullen worden aangekondigd.Opnamevergunning voor media

Journalisten, persfotografen en cameramannen/vrouwen die beeld- of geluidsopnamen willen maken in het Europees Parlement moeten een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor houders van inter-institutionele EU media-accreditatie. De vergunning wordt afgeleverd door het media-accreditatie bureau (adres, contactgegevens en openingstijden zie hieronder). Het is ook mogelijk om voorafgaand aan het bezoek een aanvraag in te dienen via email media.accreditation@ep.europa.eu.

Bij de aanvraag en tijdens het maken van opnamen dienen de ‘regels inzake het maken van opnamen’. te worden gerespecteerd.


Opnamevergunning voor niet-media

Fotografen en cameramannen/vrouwen die op uitnodiging van een Lid van het Europees Parlement of één van de diensten van het Europees Parlement (hierna: de opdrachtgever) opnamen willen maken voor evenementen, communicatie of promotie, dienen een ‘opnamevergunning voor niet-media’ aan te vragen. De opdrachtgever of de fotograaf/camera operator moet deze vergunning minstens 24 uur van tevoren via e-mail media.accreditation@ep.europa.eu aanvragen. De indiener van de vergunningsaanvraag moet de regels voor niet-media opnames ondertekenen en naleven.

NB! Deze opnamevergunning geeft geen toegang tot het Europees Parlement; hiervoor moet de opdrachtgever een aparte toegangspas voor bezoekers aanvragen via het standaard proces voor toegang voor bezoekers. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht op de opnamen en het naleven van de ‘regels voor opnamen door niet-media’.


Bureaus voor Media-accreditatie: openingstijden en adressen

Brussel: Bureau voor media-accreditatie, algemeen accreditatiecentrum, Altiero Spinelli gebouw, Esplanade Solidarność, 01F035

 • Maandag-donderdag: van 08:30 tot 17:45
 • Vrijdag: van 08:30 tot 13:00

Straatsburg (alleen tijdens plenaire vergaderingen):

Persingang, Louise Weiss (LOW) gebouw (eerste ingang aan de linkerkant op het binnenplein Bronisław Geremek Agora)

 • Maandag: van 12:00 tot 20:00
 • Dinsdag-woensdag: van 08:00 tot 20:00
 • Donderdag: van 08:00 tot het einde van de plenaire zitting.

Gegevensbescherming

Privacy beleid nota (EN, FR, DE)

Meer informatie