Nagłówki 

Featured 

       

Posłowie wzywają do podjęcia środków dążących do promowania naprawy i ponownego użycia produktów oraz wspierania przedsiębiorstw oferujących towary używane i lokalnych zakładów naprawczych.

Udostępnij tę stronę Twitter

🇪🇺🇵🇱 Ponad 7⃣ mln euro pomocy dla Polski na odbudowę po czerwcowych powodziach w woj. @GoPodkarpackie: we wtorek Pa… https://t.co/aaOOl1e1Oe

Najnowsze materiały wideo 

       
       

Zobacz również: 

Pracownicy w dużej fabryce
©Photocreo Bednarek/AdobeStock        

Gospodarka 
 

UE przygotowuje ogromne inwestycje, aby wesprzeć obywateli i przedsiębiorstwa, ponieważ Europa walczy z głęboką recesją gospodarczą przez wybuch koronawirusa

cover picture for Covid19 timeline of EU actions        

Społeczeństwo 
 

UE podejmuje wiele działań w walce z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Przedstawiamy je na naszej podzielonej tematycznie osi czasu.

Banner Health TST ©Sewcream/AdobeStock        
Priorytet 

Priorytet 
Polityka zdrowotna UE 

Społeczeństwo 
 

Polityka zdrowotna UE ma na celu wspieranie zdrowia, ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia i harmonizację strategii między państwami członkowskimi.

Illustration image of hands in gesture of protection. ©AP images/European Union - EP        
Priorytet 

Priorytet 
Włączenie i zabezpieczenie społeczne 

Społeczeństwo 
 

Jak UE wspiera włączenie i zabezpieczenie społeczne oraz walkę z ubóstwem i bezrobociem? Zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat europejskiej polityki społecznej.

David-Maria Sassoli elected president of the European Parliament        

Sprawy UE 
 

Posłowie do PE wybrali swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów na początku lipca 2019 roku. Z naszej infografiki dowiesz się, kto piastuje te stanowiska.

infographie illustration        

Świat 
 

UE negocjuje umowy handlowe na całym świecie, ale wymagają one zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Zapoznaj się z ogólnym zarysem toczących się negocjacji.

Długotrwały budżet UE pomaga milionom studentów, tysiącom naukowców, miast, przedsiębiorstw, regionów i organizacji        

Gospodarka 
 

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska i w co inwestuje pieniądze? Dowiedz się więcej o wieloletnim budżecie UE i o tym, jak jest przygotowywany.

Powiadomienie mailem 

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o interesujących Cię tematach