• W środę, 12 grudnia Przewodniczący Schulz wręczy Nagrodę Sacharowa na Rzecz Wolności Myśli za rok 2012, dwojgu irańskim aktywistom walczącym o prawa człowieka, prawniczce Nasrin Sotoudeh oraz reżyserowi Jafarowi Panahi. Laureaci wyznaczyli pięcioro reprezentantów, którzy przyjmą nagrodę w ich imieniu, sami nie mogą, bowiem opuścić Iranu.

  • W poniedziałkowy wieczór w komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, odbędzie się głosowanie nad sześciomiliardowym budżetem korygującym na rok 2012, budżetem na rok 2013 (132.8 miliardów euro na płatności oraz 150.9 miliardów na pokrycie zobowiązań) oraz nad trzema wnioskami Parlamentu dotyczącymi płatności. Głosowanie plenarne zaplanowane jest na środę.

  • Stworzenie planu na przyszłość dla Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), będzie głównym tematem poruszanym podczas następnej Rady Europejskiej, która odbędzie się 13 i 14 grudnia. W środę, przed szczytem, na którym dyskutowane będą także: jednolity mechanizm nadzorczy dla banków oraz inne istotne propozycje legislacyjne, Parlament przedyskutuje i zaprezentuje własne priorytety.

  • W środę, 12 grudnia, Parlament Europejski, połączy wszystkich obywateli Unii, jako laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, przy okazji ceremonii wręczenia nagrody, która rozpocznie się o 9.00, w sali obrad plenarnych, w Strasburgu, w obecności Przewodniczącego Schulza i Przewodniczącego Barroso.

  • Unia Europejska może, po latach, otrzymać wspólny system patentowy, jeśli tylko Parlament Europejski, poprze kompromis przedstawiony przez prezydencję cypryjską, w swoim glosowaniu we wtorek. Zgodnie z proponowanym systemem, patent europejski kosztowałby 980 euro, taniej niż patent amerykański, który kosztuje obecnie 1 850 euro.

  • Zasady zapewniające lepsze rozplanowanie lądowań oraz startów samolotów, w celu ochrony mieszkających w pobliżu lotnisk przed hałasem oraz przepisy zwiększające konkurencję pomiędzy dostawcami usług związanych z obsługą naziemną, zostaną przegłosowane w środę. Posłów podzieliła kwestia liberalizacji usług naziemnych na lotniskach, więc mogą odrzucić część legislacji.

  • Debata nad polepszeniem warunków transportu zwierząt przeznaczonych na ubój, w tym ograniczenia czasu przewozu zwierząt do rzeźni, do 8 godzin, odbędzie się we wtorek, a głosowanie nad rezolucją nielegislacyjną na ten temat, w środę.

  • Naruszenia praw migrantów, krajowych mniejszości i osób LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistόw i osób transseksualnych) oraz innych będą przedmiotem debaty i głosowania w środę. Posłowie będą nawoływać państwa członkowskie i Komisję do zwiększenia wysiłków, dla zapewnienia pełnego respektowania praw podstawowych w Europie.

  • Po zapoznaniu się z oświadczeniem autorstwa Catherine Ashton, która jest odpowiedzialna za sprawy zagraniczne UE, posłowie będą dyskutować o postępach poczynionych w celu sfinalizowania prac nad układem stowarzyszeniowym z Ukrainą.