Głosowanie nad budżetem 2012/2013 

W poniedziałkowy wieczór w komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, odbędzie się głosowanie nad sześciomiliardowym budżetem korygującym na rok 2012, budżetem na rok 2013 (132.8 miliardów euro na płatności oraz 150.9 miliardów na pokrycie zobowiązań) oraz nad trzema wnioskami Parlamentu dotyczącymi płatności. Głosowanie plenarne zaplanowane jest na środę.


Debata: Wtorek, 11 grudnia
Głosowanie: Środa, 12 grudnia
Procedura: Budżet