Przygotowania do Rady Europejskiej 

Stworzenie planu na przyszłość dla Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), będzie głównym tematem poruszanym podczas następnej Rady Europejskiej, która odbędzie się 13 i 14 grudnia. W środę, przed szczytem, na którym dyskutowane będą także: jednolity mechanizm nadzorczy dla banków oraz inne istotne propozycje legislacyjne, Parlament przedyskutuje i zaprezentuje własne priorytety.Debata: Środa, 12 grudnia
Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji