Patent europejski: akt finałowy? 

Unia Europejska może, po latach, otrzymać wspólny system patentowy, jeśli tylko Parlament Europejski, poprze kompromis przedstawiony przez prezydencję cypryjską, w swoim glosowaniu we wtorek. Zgodnie z proponowanym systemem, patent europejski kosztowałby 980 euro, taniej niż patent amerykański, który kosztuje obecnie 1 850 euro.

Kompromis przygotowany przez prezydencję Rady, ma na celu przerwanie impasu, powstałego w lipcu 20121, kiedy to Rada usunęła z wniosku cztery kluczowe artykuły, pozbawiając go tym samym istotnych treści.


Obecnie, aby otrzymać ogólnoeuropejską ochronę patentową, europejski wynalazca musi uprawomocnić swój patent w każdym państwie członkowskim poprzez Europejski Urząd Patentowy (EPO), który nie jest organem administracji unijnej. Koszty tłumaczeń oraz pozostałe koszty, mogą uczynić uzyskanie takiego patentu dziesięć razy droższym od jego amerykańskiego odpowiednika.


Nowy unijny patent byłby znacznie tańszy, łatwiejszy do uzyskania a dzięki temu sprzyjałby rozwojowi konkurencyjności.Debata: Wtorek, 11 grudnia

Głosowanie: Wtorek, 11 grudnia

Procedury: współdecyzji (jednolity system ochrony patentowej), konsultacja (kwestie językowe), nie-legislacyjna (Jednolity Sąd Patentowy)

Konferencja prasowa: Wtorek, 11 grudnia o 15:00