Rozładujmy lotniska, ale nie kosztem obsługi naziemnej 

Zasady zapewniające lepsze rozplanowanie lądowań oraz startów samolotów, w celu ochrony mieszkających w pobliżu lotnisk przed hałasem oraz przepisy zwiększające konkurencję pomiędzy dostawcami usług związanych z obsługą naziemną, zostaną przegłosowane w środę. Posłów podzieliła kwestia liberalizacji usług naziemnych na lotniskach, więc mogą odrzucić część legislacji.

Wielu z nich obawia się, że zeszłoroczna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca sposobów na odblokowanie lotnisk, doprowadzi do pogorszenia warunków pracy oraz bezpieczeństwa. Są jednak posłowie, którzy uważają ze proponowane rozwiązania mogą poprawić wydajność usług naziemnych i zredukować koszty ponoszone przez pasażerów.


Infrastruktura lepiej używana


Dla zapewnienia optymalnego wykorzystywania przydzielonego czasu na start i lądowanie, posłowie chcą wzmocnienia roli niezależnego koordynatora na lotniskach, możliwości odsprzedaży nieużywanych przydziałów czasu oraz nakładania kar na linie lotnicze, które przetrzymują przydziały nie używając ich.


Ograniczenia działań ze względu na ochronę zdrowia osób, zamieszkujących tereny w pobliżu lotnisk, będą wprowadzane według wspólnych zasad i przy uwzględnieniu ich opłacalności.Debata: wtorek, 11 grudnia
Głosowanie: środa, 12 grudnia
Procedura: współdecyzji (zwykła procedura ustawodawcza), pierwsze czytanie
Prezentacja szczegółów we wtorek, 11 grudnia o 9.30, konferencja prasowa (ze sprawozdawcą, panem Uggiasem) w środę, 12 grudnia o 14.00