Briefing 
Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   

Urlop macierzyński: posłowie niechętni wycofaniu unijnego projektu  

Plany dotyczące wycofania projektu nowych przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego w UE, z powodu czteroletniego impasu w Radzie, będą przedmiotem oświadczeń Rady i Komisji oraz związanej z nimi debaty, która odbędzie się we wtorek. W październiku, 2010 roku posłowie wprowadzili do projektu poprawki, przedłużające pełnopłatny urlop macierzyński z 14 do 20 tygodni oraz wprowadzające urlop dla ojców.

Z 14 do 20 tygodni pełnopłatnego urlopu oraz 2 tygodnie dla ojców

 

Propozycja komisji Europejskiej zakładała przedłużenie pełnopłatnego urlopu z 14 do 18 tygodni.

 

Urlop tacierzyński

 

Parlament wprowadził również zmiany uprawniające ojców do dwutygodniowego pełnopłatnego urlopu, który mogliby wykorzystać podczas trwania urlopu macierzyńskiego.

 

Posłowie wprowadzili też przepisy uniemożliwiające zwolnienie w okresie od zajścia w ciążę do przynajmniej sześciu miesięcy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego oraz przepisy zapewniające ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

 

Tło


W październiku 2008 roku, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach (dyrektywa 92/85), które byłyby częścią pakietu dotyczącego równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym, a opierającego się na Konwencji Ochrony Macierzyństwa Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), z 2000 roku. W październiku 2010 roku Parlament Europejski zamknął pierwsze czytanie i przedłożył Radzie przepisy wraz z przyjętymi poprawkami. Plany ich wycofania zostały ogłoszone w Programie sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji Europejskiej (REFIT).

 

 

Debata: wtorek, 15 lipca

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji (bez rezolucji)

 

#maternityleave