Briefing 
 

Pozostałe tematy sesji plenarnej 

W porządku obrad czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu w Strasburgu znalazły się też między innymi następujące tematy:

- Polityka kosmiczna UE, JD Zdrojewski (INI) i pytanie ustne ITRE, debata: wtorek, głosowanie: środa

- UE: Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy z Filipinami, procedura zgody, debata: wtorek, głosowanie: środa

- Komitet nadzoru OLAF, Gräßle (COD), czwartek

- Instrumenty finansowe, Ferber (COD), wspólna debata: wtorek, głosowanie: środa

- Zwalczanie nielegalnego handlu tytoniem (konwencja ramowa WHO), Szejnfeld (INI), debata i głosowanie we wtorek

- Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa; innowacja w zakresie zarządzania gospodarstwem; McIntyre (INI) i Huitema (INI), debata: poniedziałek, głosowanie: wtorek

- Sytuacja w Bangladeszu, komunikat VPC/HR, debata: wtorek

- Konkurencja w przemyśle zaopatrującym kolej; pytanie ustne z rezolucją, głosowanie: czwartek

- Informacja w sprawie negocjacji umów międzynarodowych; pytanie ustne bez rezolucji, głosowanie: czwartek

- Pomoc finansowa 500 milionów dla Tunezji; De Sarnez, procedura zgody, głosowanie: wtorek

- Nowy Sojusz dla Bezpieczeństwa Żywnościowego i Odżywiania na świecie; Heubuch (INI), głosowanie: wtorek

- Zwiększenie wymiany handlowej w zakresie technologii informacyjnej; Quisthoudt-Rowohl (COD), głosowanie: środa

- Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowu wielorybów; głosowanie: wtorek

- Sytuacja w Wenezueli; głosowanie nad projektem rezolucji: środa, debata: 10/5

- 'Pakiet migracyjny'; wspólna debata nt. legalnej migracji i planu działania w kwestii integracji, debata: Mogherini i Timmermans, debata: wtorek

- Walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością: lepsza wymiana informacji poprzez europejskie systemy informacyjne, debata: środa

- Sprzeciw na podstawie artykułu 106 Regulaminu wobec kukurydzy i kwiatów modyfikowanych genetycznie, głosowanie: środa, dwie rezolucje nie-legislacyjne

- Reforma unijnych instrumentów ochrony handlu, debata: poniedziałek, głosowanie: wtorek

- Turecki parlament zawiesza immunitety 138 posłom, debata: środa, głosowanie: czwartek

- Nominacja CoA: Rimantas Sadzius; głosowanie: wtorek

- Prawa człowieka; głosowanie: czwartek, rezolucje