Briefing 
 

Parlament ponownie przeciw substancjom wpływającym na układ hormonalny 

W środę, Parlament zamierza ponownie zwrócić się do Komisji Europejskiej o zaległą publikację kryteriów naukowych, które pozwoliłyby zidentyfikować i przeciwdziałać ryzyku bycia narażonym na wpływ chemikaliów zaburzających działanie układu hormonalnego, a które powinny były zostać opublikowane w 2013 roku.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, w grudniu 2015 roku, że Komisja nie publikując kryteriów, złamała prawo UE, posłowie natomiast niejednokrotnie nalegali, żeby Unia ograniczyła używanie podobnych substancji.

 

W rezolucji, z marca 2013 roku, parlament wezwał Komisję do działań, które zredukowałyby ryzyko związane z substancjami zaburzającymi układ hormonalny, które uważa się za powiązane ze spadkiem jakości spermy, przyspieszonym dojrzewaniem oraz niektórymi rodzajami raka i innymi schorzeniami


Podejrzewa się, że szeroka gama chemikaliów ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, ale opracowanie naukowych kryteriów pomocnych przy ich identyfikacji jest bardzo skomplikowane. To, że Komisja spóźnia się z dostarczeniem kryteriów wywołało zdecydowane reakcje ze strony przemysłu oraz konsumentów. Oczekuje się, że kryteria zostaną zaprezentowane, a Komisja przedstawi swój plan działań przed latem 2016 roku.
Debata: środa, 25 maja

Głosowanie: środa, 8 czerwca

Procedura: Debata poprzedzona oświadczeniem Komisji Europejskiej (z rezolucją)

#EndocrineDisruptors