Briefing 
 

Swobodny przepływ osób: głosowanie nad nowymi przepisami dot. akceptacji krajowych dokumentów urzędowych w innym państwie UE 

Parlament będzie głosował w czwartek nad nowymi przepisami mającymi na celu ułatwienie swobodnego przepływu obywateli w UE. Przepisy te zakładają uproszczenie procedur dowodzenia autentyczności niektórych dokumentów urzędowych (takich jak akty urodzenia lub ślubu) w innych państwach członkowskich. Nowe przepisy mogłyby też pozwolić na uniknięcie obowiązkowych tłumaczeń, bo wprowadziłaby nowe wielojęzyczne formularze unijne, które byłyby dołączone do dokumentów oryginalnych.

Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich aktów stanu cywilnego oraz niektórych innych dokumentów, których posiadaniem obywatele przeprowadzający się za granicę, muszą się wykazać. Chodzi na przykład o miejsce zamieszkania, poświadczenie obywatelstwa lub zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli Parlament wyrazi zgodę, rozporządzenie będzie mogło wejść w życie. Będzie jednak wdrażane stopniowo, by obowiązywać w pełni od 2019 roku.


Debata: środa, 8 czerwca

Glosowanie: czwartek, 9 czerwca

Konferencja prasowa: środa, 8 czerwca, godzina 18:00

Procedura: zwykła procedura legislacyjna, drugie czytanie

#crossborder #certificates #EUCitizens