Briefing 
 

Posłowie wezwą państwa UE do wzmocnienia współpracy obronnej 

Pierwszym krokiem na rzecz wspólnej polityki obronnej powinno być wzmocnienie współpracy między armiami państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej, uważają posłowie. Zwracają uwagę na pogorszenie stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i w sąsiedztwie Europy. Postulują przeznaczenie 2% PKB wydatków na obronę, stworzenie sił międzynarodowych i unijnego dowództwa operacyjnego. Debata w tej sprawie jest zaplanowana na poniedziałek, głosowanie odbędzie się we wtorek.

Dowództwo operacyjne UE miałoby za zadanie planowanie i koordynację działań w ramach zarządzania kryzysowego, również wtedy, gdy „NATO nie wykazuje chęci do działania lub działanie UE jest bardziej właściwe”.


We wtorek odbędzie się też debata w sprawie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Rezolucja na ten temat będzie głosowana w środę. W projekcie posłowie opowiadają się za głęboką reformą WPBiO, która „potwierdziłaby strategiczną autonomię” Unii.


Parlament zamierza wezwać Radę do „zainicjowania procesu tworzenia funduszu początkowego (przewidzianego w art. 41 ust. 3 TUE) z myślą o pilnym finansowaniu początkowych etapów operacji wojskowych” i sugeruje rozpoczęcie w Iraku szkoleń pod egidą UE w ramach WPBiO, aby wesprzeć państwa członkowskie biorące udział w koalicji przeciwko samozwańczemu „Państwu Islamskiemu” (Daisz).Debata: poniedziałek, 21 listopada (EUO), we wtorek, 22 listopada (WPBiO)

Głosowanie: wtorek, 22 listopada (EDU), środa, 23 listopada (WPBiO)

Procedura: Rezolucja o charakterze nieustawodawczym

Konferencja prasowa: wtorek, 22 listopada,15.30

#CSDP #obrona #UE