Briefing 
 

Gospodarka społecznościowa: szansa dla małych firm transportowych ery cyfrowej 

Debata poselska na temat wyzwań oraz szans dla małych firm transportowych, oferowanych przez technologię cyfrową, odbędzie się w środę.

W czwartek, zostaną poddane pod głosowanie rekomendacje poselskie dotyczące wyzwań stojących przed małymi firmami transportowymi w Europie, takich jak zachowania anykonkurencyjne lub nadmierna regulacja.


Użycie technologii cyfrowych w sektorze transportowym ma potencjał stworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi, dopiero wchodzących n rynek, jak również stworzenia rynku, skoncentrowanego na popycie wśród klientów, uważają posłowie. Należy jednak zapewnić ochronę warunków pracy.


 

Debata: środa, 23 listopada

Głosowanie: czwartek, 24 listopada

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#sharingeconomy #transport