Briefing 
 

Finalne głosowanie Parlamentu nad prawami akcjonariuszy w UE  

Nowe mechanizmy koncentrujące działania firm w UE na wynikach długoterminowych poprzez wzmocnienie zaangażowania w to ich akcjonariuszy będą przedmiotem debaty w poniedziałek, a głosowania we wtorek. Zawierać one będą prawo głosu akcjonariuszy w sprawie wynagrodzenia dyrektorów oraz ułatwienie firmom identyfikacji własnych akcjonariuszy.

Mechanizmy te, uzgodnione już nieformalnie pomiędzy Parlamentem i Radą, w grudniu 2016 roku, wzmocnią akcjonariuszy umożliwiając im głosowanie and sposobem wynagradzania dyrektorów spółek i, dzięki temu, utworzenie relacji pomiędzy wynagrodzeniem oraz wynikami i długoterminowym interesem firmy.


Firmy będą również w stanie łatwiej zidentyfikować własnych akcjonariuszy, co ułatwi dialog pomiędzy stronami oraz egzekwowanie praw przez akcjonariuszy, łącznie z prawem do uczestnictwa i głosowania podczas walnych zgromadzeń.


Wprowadzono również nowe wymagania dotyczące przejrzystości, które mają pomóc inwestorom instytucjonalnym oraz zarządzającym aktywami, którzy często są również w posiadaniu znaczącego pakietu akcji spółek giełdowych w UE, w zwiększeniu ich zaangażowania, jako akcjonariuszy, w strategie inwestycyjne.


 

Debata: poniedziałek, 13 marca

Głosowanie: wtorek, 14 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja prasowa: wtorek, 14 marca, o 16.00, w obecności posła sprawozdawcy oraz Komisarz Věry Jourovej