Briefing 
 

Handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami: posłowie wypowiedzą się w sprawie nałożenia na importerów wymogów „należytej staranności” 

W czwartek Parlament wypowie się w głosowaniu w sprawie rozporządzenia UE dotyczącego powstrzymania finansowania zbrojnych grup i działań przeciw prawom człowieka przez handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami. Zgodnie z tymi przepisami nawet najmniejsi unijni importerzy cyny, wolframu, tantalu i złota będą musieli z "należytą starannością" kontrolować swoich dostawców, a więksi producenci będą zobowiązani do przyjęcia planów monitorowania pochodzenia minerałów od momentu wydobycia.

Przedstawiciele Parlamentu i Rady UE doszli do roboczego porozumienia w sprawie projektu przepisów. Posłom udało się przekonać Radę, że przestrzeganie zasad „należytej staranności” określonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/OCDE) powinno być obowiązkowe dla większości importerów, którzy sprowadzają cynę, wolfram, tantal i złoto z obszarów ogarniętych konfliktami i terytoriów wysokiego ryzyka. Porozumienie musi zostać zatwierdzone w głosowaniu plenarnym, aby stać się formalnym stanowiskiem Parlamentu.


Z obowiązku zostaliby jedynie zwolnieni mali importerzy, tacy jak dentyści i jubilerzy, którzy nie byliby w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom administracyjnym. Duże unijne firmy, które używają importowanych minerałów w produkcji będą zachęcane do informowania organów klapowych o źródle pochodzenia i sposobach pozyskiwania minerałów, oraz o zgłaszanie tych informacji do unijnego rejestru.


Dalsze kroki


Po przyjęciu porozumienia przez Parlament Europejski i Radę, przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 21 stycznia 2021 roku. Vacatio legis jest niezbędne, by państwa członkowskie miały czas na powołanie właściwych organów, a importerzy na zapoznanie się z nowymi obowiązkami. Komisja Europejska będzie dokonywać regularnej oceny skuteczności rozporządzenia i może zaproponować nowelizacje przepisów.


Więcej o obszarach ogarniętych konfliktami i o minerałach

Kraje bogate w złoża mineralne, które są teatrem konfliktów zbrojnych, wydają się zamknięte w zaklętym kręgu: nielegalnie eksploatowane zasoby są źródłem nielegalnych zysków, które stanowią źródło finasowania walk i rebelii. Dlatego konieczne jest zatrzymanie udziału firm z UE w tym procederze. Unijne rozporządzenie będzie miało zastosowanie do wszystkich obszarów świata, w których istnieje wysokie ryzyko wybuchu konfliktu lub które już są dotknięte konfliktami zbrojnymi.  Demokratyczna Republika Konga i Region Wielkich Jezior to najbardziej oczywiste przykłady takich obszarów. Cyna, tantal, wolfram i złoto są wykorzystywane w produkcji wielu zaawansowanych technologiczne urządzeń, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, produkcji opakowań, materiałów budowlanych, oświetlenia, maszyn i oprzyrządowania przemysłu, jak również w biżuterii.Debata: środa, 15 marca

Głosowanie: czwartek, 16 marca

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza (porozumienie w pierwszym czytaniu)

#conflictminerals