Briefing 
 

Skuteczniejsze inspekcje żywnościowe pomiędzy gospodarstwem a stołem 

Projekt przepisów zaostrzających oficjalne inspekcje żywności pomiędzy gospodarstwem a stołem, będzie poddany pod głosowanie w środę. Przepisy uzgodnione już nieformalnie pomiędzy posłami i Radą, mają poprawić możliwość śledzenia żywności, ułatwić walkę z oszustwami oraz przywrócić zaufanie konsumentów.

Przepisy mają zapewnić powstanie pełnego, zintegrowanego oraz skuteczniejszego systemu kontroli w obszarach bezpieczeństwa żywności i paszy, kontroli wymagań dotyczących weterynarii oraz zdrowia roślin, jak również kontroli produkcji organicznej i zasad oznakowania geograficznego produktów.


Niedawne sprawy dotyczące fałszowania żywności, takie jak skandal związany z końskim mięsem, pokazały konieczność zdecydowanych działań ze strony władz, w celu ochrony konsumentów oraz uczciwych dostawców przed osobami łamiącymi przepisy, w którymkolwiek miejscu łańcucha dostawców żywności.


 

Debata: wtorek, 14 marca          

Głosowaniu: środa, 15 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w drugim czytaniu

#officialcontrols #foodfraud