Briefing 
 

Posłowie chcą znać pozycję Komisji wobec planów niemieckich opłat drogowych 

Zmieniony projekt przepisów dotyczący niemieckiego systemu opłat drogowych wciąż zawiera „elementy naruszające prawo UE”, stwierdzili posłowie w rezolucji, która zostanie poddana pod glosowanie w środę.

Pierwotny system opłat drogowych przyjęty 8 czerwca 2015 roku umożliwiałby niemieckim kierowcom na odjęcie kwoty w wysokości poniesionych opłat drogowych od podatku od środków transportowych. Ponieważ jednak przepisy te dyskryminują kierowców z innych krajów, Komisja Europejska uznała, że naruszają one prawo wspólnotowe.

 

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przeciwko Niemcom, 18 czerwca 2015, następnie jednak przerwała je po osiągnięciu porozumienia z niemieckim ministerstwem transportu, 1 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w systemie.


Posłowie uważają jednak, że zmienione przepisy „nie nakładają żadnych opłat na niemieckich kierowców, nadal powodując dyskryminację ze wzglądu na narodowość”, co zamieszczone zostało w rezolucji przygotowanej przez parlamentarną komisję ds. transportu. Posłowie zwracają się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, na jakiej podstawie uznała, że zmiany w przepisach były podstawą do przerwania postępowania w sprawie uchybień.Informacje na temat systemu opłat drogowych w UE

 

W oparciu o zasadę “używający/zanieczyszczający płaci”, wiele krajów UE wprowadziło opłaty drogowe na niektórych odcinkach infrastruktury drogowej. Mimo, że istnieją różnice w pobieraniu opłat oraz cenach wszystkie te systemy obejmują każdego użytkownika dróg.

 

  • Irlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Chorwacja, Grecja i Włochy stosują taryfy oparte na przejechanym dystansie.
  • Austria, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria i Rumunia używają systemu winiet czasowych.
  • Niemcy, kraje nordyckie, kraje Beneluxu oraz większa część Wielkiej Brytanii nie wprowadziły opłat na większości dróg.

 

 

Debata: środa, 15 lutego

Głosowanie: środa, 15 marca

Procedura: rezolucja nielegislacyjna