Briefing 
 

Przyszłość Europy: jak okiełznać z globalizację 

Posłowie omówią sposoby rozwiązania problemu negatywnych skutków globalizacji UE. Punktem wyjścia do debaty są sugestie i uwagi Komisji.

Dyskusja na temat wezwań globalizacji jest częścią szerszej debaty na temat przyszłości Europy, zainicjowanej w rezolucjach przyjętych przez Parlament w lutym i w tzw. Białej księdze, w której Komisji przedstawiła pięć możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju UE. Komisja opublikowała 10 maja dokument analityczny poświęcony globalizacji.


Debata: wtorek 16/05/2017

Procedura: oświadczenie Komisji

Kod procedury: 2017/2655 (RSP)

#FutureOfEurope #globalizacja