Briefing 
 

Paryskie porozumienie klimatyczne: ruch Parlamentu, debata po wystąpieniu USA 

Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wystąpieniu z paryskiego porozumienia klimatycznego będzie przedmiotem dyskusji w środę. Tego samego dnia Parlament zagłosuje nad przepisami wprowadzającymi zawarte z porozumieniu cele redukcji emisji do 20230 roku.

Redukcje te pozwolą UE na osiągnięcie celu na 2030 rok, którym jest 30% redukcja emisji w stosunku do ich poziomu w 2005, zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

 

Przepisy pozwolą na podział ogólnego celu UE na wiążące cele narodowe, dla sektorów nieuczestniczących w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE, tzn. dla rolnictwa, transportu, budownictwa oraz gospodarki odpadami, które razem odpowiedzialne są za około 60% emisji gazów cieplarnianych w UE.Debata: środa, 14 czerwca

Głosowanie: środa 14 czerwca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

#EUESR #ParisAgreement