Aktualnie wybrany język: PL - polski  

Prostsze oznakowania efektywności energetycznej sprzętów AGD, od A do G 

Oznakowanie efektywności energetycznej sprzętów używanych w gospodarstwach domowych zostanie zmienione na prostsze, od A do G, zamiast A+/A++/A+++.

Porozumienie zawarte pomiędzy posłami oraz Radą o umożliwieniu konsumentom korzystania z prostszego systemu oznakowań efektywności energetycznej sprzętów i wybierania dzięki temu energooszczędnych produktów, będzie przedmiotem debaty we wtorek, a głosowania w środę. Rozwiązanie to powinno również zachęcić producentów do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania.

 

Nowe oznakowania oraz nowa skala efektywności energetycznej powinny być dostępne dla klientów w sklepach najwcześniej pod koniec 2019 roku.Debata: wtorek, 13 czerwca

Głosowanie: wtorek, 13 czerwca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

#energyefficiency