Najważniejsze tematy październikowego Szczytu UE  

Poza Brexitem, również migracja oraz wspólna polityka przyznawania azylu w UE, obronność oraz relacje UE-Turcja, są najważniejszymi punktami porządku obrad Szczytu UE, który odbędzie się 19-20 października, w Brukseli. Posłowie przedstawią swoje oczekiwania podczas debaty z przedstawicielami Estońskiej Prezydencji w Radzie, w środę rano.

27 państw członkowskich UE weźmie udział w osobnej debacie dotyczącej Brexitu.


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wygłosi przemówienie adresowane do głów państw i rządów w UE, dotyczące politycznych oczekiwań odnoszących się do tematów Szczytu, 19 października.


Debata: środa, 4 października

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji (bez rezolucji)

#EUCO