Ochrona inwestorów i gospodarki UE przed złymi długami 

Pakiety pożyczek będą musiały być uproszczone a ich zawartość przejrzysta, zanim będą mogły być zaoferowane inwestorom, zgodnie z projektem przepisów, który zostanie poddany pod głosowanie w czwartek.

Zgodnie z nowymi zasadami przyszli inwestorzy w pakiety pożyczkowe, w których znajdują się indywidualne pożyczki lub ekspozycje (takie jak kredyty na nieruchomości, kredyty konsumenckie lub leasing) i które zostają przekształcone w zbywalne papiery wartościowe, w procesie nazwanym „sekurytyzacją”, otrzymają informacje na temat jakości zawartości tych pakietów.

 

Sekurytyzacja jest ważnym źródłem finansowania dla banków, pozwalającym na tańsze pożyczki dla gospodarki, ale pakiety pożyczek powinny być „proste, przejrzyste i porównywalne”, aby uniknąć ryzyka zapaści finansowej związanej z odsprzedażą nieściągalnych długów oraz ożywić rynki sekurytyzacji w UE, po zapaści związanej z kryzysem rynku kredytów hipotecznych subprime, w USA, w 2008 roku.


W celu zniechęcenia do nadmiernego ryzyka, zgodnie z nowymi zasadami, instytucje finansowe będą musiały zatrzymać udziały w pakietach pożyczkowych, które sprzedają.


Ponadto re-sekurytyzacja, tworzenie pakietów pożyczkowych z papierów wartościowych, które również zostały stworzone w procesie sekurytyzacji, będzie zakazane.Debata: środa 25 października

Głosowanie: czwartek, 26 października

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

#STSsecuritisation #CRR #CMU