Pracownicy delegowani: Parlament gotowy do negocjacji z państwami członkowskimi 

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlament najprawdopodobniej przyjmie w głosowaniu mandat negocjacyjny. Potwierdzi tym samym gotowość do rozpoczęcia rozmów z unijnymi rządami w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników.

Reforma przepisów zapewni lepszą ochronę pracownikom delegowanym a firmom uczciwą konkurencję. Podstawą projekt mandatu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego, który przedłoży pod głosowanie Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jest zasada, wedle której za taką samą pracę świadczoną w tym samym miejscu należy się takie samo wynagrodzenie.

Główne zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą wynagrodzenia pracowników oddelegowanych, okresu delegowania, układów zbiorowych i pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej.

Jeżeli na posiedzeniu plenarnym w przyszłym tygodniu nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia do projektu mandatu, Parlament będzie mógł rozpocząć negocjacje z Radą, gdy tylko ta uzgodni swoje stanowisko.

Więcej o pracownikach delegowanych

Pracownik delegowany jest pracownikiem, który jest wysyłany przez swojego pracodawcę w celu tymczasowego wykonywania usług w innym państwie członkowskim UE. W 2015 r. było 2,05 mln delegowanych pracowników w UE.

Polska, Niemcy i Francja wysyłają najwięcej oddelegowanych pracowników, podczas gdy Niemcy, Francja i Belgia otrzymują największą liczbę oddelegowanych pracowników.Procedura: zwykła procedura legislacyjna

Kod procedury: 2016/0070(COD)