Aktualnie wybrany język: PL - polski  

Parlament wzywa do wycofywania glifosatu, z pełnym zakazem do końca 2020 

Projekt rezolucji w sprawie glifosatu, który zostanie poddany pod głosowanie we wtorek wzywa do całkowitego zakazu herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2020 roku oraz do natychmiastowego ograniczenia używania tej substancji.

W projekcie, posłowie sprzeciwiają się propozycji Komisji Europejskiej, aby odnowić kontrowersyjną licencję glifosatu na kolejne 10 lat, zgodnie z wnioskiem niektórych państw członkowskich. Uważają oni, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania (takie jak „zintegrowane systemy zwalczania szkodników) pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.

 

Glifosat powinien zostać kompletnie zakazany na terenie UE do 15 grudnia 2020 roku, z koniecznymi etapami pośrednimi, stwierdzono w projekcie.


Głosowanie: wtorek, 24 października

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#glyphosate