Narkotyki: walka z nowymi substancjami psychoaktywnymi 

Aktualizacja przepisów uznających “dopalacze” za substancje nielegalne oraz umożliwiających szybsze wycofanie ich z rynku, będzie przedmiotem debaty plenarnej w poniedziałek, a głosowania we wtorek. Substancje psychoaktywne mogą mieć podobne działanie do heroiny, kokainy lub innych nielegalnych narkotyków.

Zmiany w przepisach, uzgodnione już z Radą, skracają o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną (NPS), taką jak syntetyczna substancja opioidowa furanylfentanyl. Wzmocniona została także rola Europolu, którego zadaniem jest sprawdzanie, w jakim stopniu organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzania i rozprowadzanie tego typu substancji.


Tak jak w przypadku nielegalnych narkotyków, produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż najbardziej niebezpiecznych substancji, przez organizacje przestępcze, może być zagrożona maksymalną karą, co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności.Fakty


Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) stwierdza, że nowe substancje psychoaktywne (NPS) nie są sprawdzane i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Substancje te gwałtownie się rozprzestrzeniły podczas ostatniego dziesięciolecia, korzystając z globalizacji oraz nowych technologii komunikacyjnych i często są otwarcie sprzedawane w wyspecjalizowanych sklepach lub przez internet.

 


Debata: poniedziałek, 23 października

Głosowanie: wtorek, 24 października

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu (zmiany w rozporządzeniu o ustanowieniu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii) oraz porozumienie w drugim czytaniu (zmiany w dyrektywie o minimalnych środkach zapobiegających aktom kryminalnym oraz karach)

#EMCDDA