Briefing 
 

Zakupy w sieci: wzmocnienie ochrony praw konsumentów  

Lepsza ochrona konsumentów przed oszustwami oraz szybsze wykrywanie nieuczciwych firm powinno stać się możliwe dzięki nowymi unijnym przepisom. Debata i głosowanie końcowe w tej sprawie odbędą się we wtorek.

Dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zwiększą się uprawniania krajowych organów odpowiedzialnych za wykrywanie przypadków naruszeń praw konsumenckich w internecie i za eliminowanie takich praktyk. Poprawi się też koordynacja działań tych organów w całej UE.

Uprawnienia śledcze i wykonawcze tych organów powinny obejmować między innymi:


  • prawo do żądania od rejestratorów domen i banków informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców,

  • możliwość dokonywania zakupów testowych towarów lub usług, w tym anonimowo,

  • uprawnienie do nałożenia obowiązku wyraźnego wyświetlenia ostrzeżenia lub nakazu usunięcia treści cyfrowych w celu powstrzymania nielegalnej praktyki,

  • nakładanie kar, w tym grzywien,

  • informowanie konsumentów o sposobie ubiegania się o odszkodowanie.W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014 r. ustalono, że 37 % stron internetowych oferujących towary lub usługi w zakresie turystyki, rozrywki, odzieży, elektroniki i kredytów konsumenckich narusza unijne prawo konsumenckie. Propozycja nowelizacji przepisów stanowi część pakietu dotyczącego handlu elektronicznego przedstawionego przez Komisję 25 maja 2016 r. Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie w tej sprawie 21 czerwca 2017 r.


Debata: wtorek, 14 listopada.

Głosowanie: wtorek, 14 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza ("współdecyzja "), porozumienie w pierwszym czytaniu

Kod procedury: 2016/0148 (COD)

#eCommerce