Briefing 
 

Posłowie wspierają utworzenie funduszu dla partnerów na Wschodzie 

Utworzenie funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, powinno stać się konkretnym rezultatem szczytu Partnerstwa Wschodniego, w listopadzie 2017, mają nalegać posłowie podczas debaty we wtorek i głosowania w środę.

W projekcie rezolucji zarekomendowano również utworzenie „Partnerstwa Wschodniego+” dla krajów stowarzyszonych, które osiągnęły postępy we wdrażaniu reform mających prowadzić do ich przystąpienia do unii celnej, unii cyfrowej, unii energetycznej i strefy Schengen oraz do zniesienia opłat roamingowych.

 

Partnerstwo Wschodnie utworzono w 2009 roku, w celu pogłębiania ekonomicznych i politycznych związków pomiędzy EU a sześcioma partnerami z Europy Wschodniej: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą.


Piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Brukseli, 24 listopada 2017 roku.Debata: wtorek, 14 listopada

Głosowanie: środa 15 listopada

Procedure: rezolucja nielegislacyjna

#EaP #EasternPartnership