Briefing 
 

Wybory Europejskie 2019: nowy podział miejsc w PE  

Parlament Europejski powinien zmniejszyć się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zgodnie z projektem ustawy, który ma zostać poddany pod głosowanie w środę.

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przedstawiona przez Parlament Europejski 7 lutego 2018, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie. Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane.

 

Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłyby zostać następnie przydzielone nowym krajom przystępującym do UE lub zachowane w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE.

Zgodnie z Artykułem 14 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący.


Tabela z proponowanym podziałem miejsc


Głosowanie plenarne, które odbędzie się w środę, ma być ostatecznym potwierdzeniem proponowanej redystrybucji miejsc, którą potwierdzić muszą także przywódcy państw i rządów UE na szczycie w Brukseli w dniach 28-29 czerwca. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, która ma głosować 11 czerwca, będzie musiała zatwierdzić nowy podział miejsc przed głosowaniem plenarnym.


Debata:

Głosowanie: środa, 13 czerwca

Procedura: inicjatywa ustawodawcza
#EP2019