Briefing 
 

Płatności transgraniczne w UE poza strefą euro: posłowie za niższymi opłatami  

Banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut.

W czwartkowym głosowaniu posłowie mają położyć kres dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru płatności w euro ("SEPA"), osoby mieszkające poza strefą nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro.


Nowe przepisy, które Parlament wstępnie uzgodnił już z Radą, będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy dokonywaniu płatności w innej walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek.Średnia opłata za transgraniczny przelew o równowartości 100 EUR w walucie lokalnej


Kraj

2012

2017

Bułgaria

18,68 €

19, 98 €

Chorwacja

N/A

8,23 €

Czechy

9,50 €

8,71 €

Dania

2,17 €

2,69 €

Węgry

15,32 €

5,93 €

Polska

2,73 €

1,54 €

Rumunia

12,58 €

11,19 €

Szwecja

0 €

0 €

Wielka Brytania

15,63 €

9,26 €

Transgraniczne płatności kartą i wypłaty gotówki

Źródła: Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję, cytując badanie Deloitte z 2017 r. dla KE, London Economics and PaySys z 2013 r. dla KE


Debata: środa, 13 lutego

Głosowanie: czwartek, 14 lutego

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu