Parlament poprze zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku 

W środowym głosowaniu posłowie mają poprzeć zakaz stosowania, od 2021 roku, jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, takich jak talerze, sztućce, czy plastikowe słomki.

Przepisy te, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, ustanawiają docelowy 90% poziom zbiórki butelek plastikowych do 2029, ponadto 25% butelek plastikowych powinno być zrobionych z tworzyw pochodzących z recyklingu do 2025, a 30 %, do 2030 roku.


Ponadto wzmocniona została zasada "zanieczyszczający płaci", w szczególności w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, poprzez wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) oraz systemu EPR w odniesieniu do narzędzi połowowych w celu zapewnienia, że producenci, a nie rybacy, ponosić będą koszty zbierania sieci utraconych w morzu.


Kontekst


Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej plastik stanowi ponad 80% zanieczyszczeń w morzu. Produkty, do których odnoszą się nowe przepisy, stanowią 70% z tych zanieczyszczeń. Ze względu na powolne tempo rozkładu plastik gromadzi się w morzach, oceanach i na plażach w UE i na całym świecie. Pozostałości tworzyw sztucznych znajdują się w ciałach zwierząt morskich, takich jak żółwie morskie, foki, wieloryby i ptaki, ale także w rybach i skorupiakach, a zatem są obecne w łańcuchu pokarmowym człowieka.


Debata: środa, 27 marca

Głosowanie: środa, 27 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza