Parlament zagłosuje nad ograniczeniem emisji CO2 z samochodów osobowych 

Plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z samochodów osobowych i dostawczych do 2030, uzgodnione już nieformalnie z ministrami UE, zostaną poddane pod głosowanie w środę.

Posłowie oraz Rada uzgodnili wyższy cel (37,5%) niż zaproponowała Komisja Europejska (30%) zmniejszenia emisji nowych samochodów w UE, do 2030 roku. Uzgodniono również cel redukcji CO2 dla nowych samochodów dostawczych na poziomie 31% do 2030 roku.


Skutki społeczne przejścia na gospodarkę niskoemisyjną


Producenci, których średnie emisje przekroczą limity, będą musieli uiścić opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji. Do 2023 r. Komisja Europejska będzie musiała ocenić, czy kwoty te powinny zostać wykorzystane na sfinansowanie zrównoważonego przejścia do mobilności bezemisyjnej oraz na wsparcie rozwoju umiejętności pracowników w sektorze motoryzacyjnym.


Debata: wtorek, 26 marca

Głosowanie: środa, 27 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza