Obce ingerencje w proces wyborczy i rozpowszechnianie dezinformacji w Europie 

Dezinformacja oraz ingerencja w procesy demokratyczne w Europie będą przedmiotem debaty plenarnej we wtorek o 15:00.

Posłowie przeprowadzą debatę na temat zagranicznych ingerencji w wybory na szczeblu krajowym i europejskim oraz dezinformacji, w związku z zagrożeniem, jakie stanowią one dla stabilności systemów politycznych w państwach członkowskich i dla integracji europejskiej. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.


UE rozważa, w jaki sposób przeciwdziałać atakom hakerów i kampaniom propagandowym pochodzącym z krajów spoza UE oraz rozpowszechnianiu fałszywych informacji.


W grudniu 2018 roku Komisja Europejska opublikowała plan działania przeciwko dezinformacji, a w marcu bieżącego roku Parlament przyjął rezolucję wskazującą Rosję, Chiny, Iran i Koreę Północną jako główne źródła dezinformacji w Europie.

Debata: wtorek, 17 września

Głosowanie: czwartek, 19 września

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji z Rezolucją