Aktualnie wybrany język: PL - polski  

UE wobec szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku: debata z Komisją Europejską 

UE ma być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Parlament wezwie państwa członkowskie do dotrzymania podjętych zobowiązań.

Szczyt w sprawie działań w dziedzinie klimatu, zwołany przez sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, odbędzie się w sobotę 21 września, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Potrwa do poniedziałku 23 września.


Państwa należące do ONZ i inni zainteresowani partnerzy omówią sposoby przyspieszenia działań na rzecz klimatu przed zaplanowaną na grudzień konferencją klimatyczną UNFCCC COP25 w stolicy Chile Santiago.


W marcu Parlament Europejski wezwał kraje UE do poparcia scenariusza zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., zaproponowanego przez Komisję Europejską.


Debata: wtorek 17 września

Procedura: Deklaracja Komisji