Briefing 
 

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Europejskiej 2019-2024 

Ursula von der Leyen przedstawi Parlamentowi swój zespół i program, a następnie posłowie zadecydują w głosowaniu o powołaniu nowej Komisji. To pierwszy punkt obrad w środę.

Konferencja Przewodniczących Parlamentu (w jej skład wchodzą: przewodniczący Parlamentu David Sassoli i szefowie klubów politycznych) ogłosiła, że przesłuchanie kandydatów na komisarzy zakończy się w czwartek 21 listopada. Publiczne wysłuchania desygnowanych komisarzy, które potwierdziły ich kwalifikacje, odbyły się przed właściwymi komisjami PE w dniach od 30 września -do8 października i 14 listopada w przypadku trzech nowych kandydatów, zastępujących osoby odrzucone przez komisje.


Parlament zatwierdza lub odrzuca całą listę kandydatów na komisarzy zaproponowaną przez nowo wybranego przewodniczącego i Radę zwykłą większością głosów w głosowaniu imiennym. Głosowanie, poprzedzone debatą na temat składu i programu nowej Komisji, odbędzie się w środę o godz. 12:00.


Jeżeli Parlament udzieli Komisji poparcia, oficjalnie rozpocznie ona urzędowanie 1 grudnia 2019 r.


Debata: środa, 27 listopada

Głosowanie: środa, 27 listopada

Procedura: Wybór Komisji Europejskiej

Kod procedury: prezentacja — 2019/2801 (RSP), wybory 2019/2109 (INS)