Aktualnie wybrany język: PL - polski  
Briefing 
 

Zielony Ład, który działa: debata z Komisją o finansowaniu 

We wtorek, przed głosowaniem nad Zielonym Ładem, posłowie przedyskutują, wnioski legislacyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną w UE.

Komisja Europejska  przedstawi we wtorek o 15.00 oczekiwane wnioski legislacyjne dotyczące "sprawiedliwego mechanizmu i funduszu przejściowego", następnie odbędzie się debata.


Podsumowując grudniową debatę z Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen na temat Zielonego Ładu, w środę posłowie zagłosują na rezolucją przedstawiającą stanowisko Parlamentu Europejskiego.


Oczekuje się, że tekst ten wesprze cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i ponowi wezwanie Parlamentu do dokonania przeglądu celów UE w zakresie redukcji emisji do 2030 roku przed konferencją klimatyczną UNFCCC w Glasgow w grudniu 2020 roku.


Parlament podkreślił już, że UE powinna ograniczyć emisje o 55 % do 2030 roku, aby do 2050 stały się neutralna dla klimatu, oraz że należy pilnie uzgodnić ambitny długoterminowy budżet UE na lata 2021-2027, aby umożliwić uruchomienie powiązanych unijnych polityk.


Debata: środa, 11 grudnia

Głosowanie: środa, 15 stycznia

Procedura: rezolucja nielegislacyjna