Aktualnie wybrany język: PL - polski  
Briefing 
 

Na ratunek bioróżnorodności: Parlament wzywa do ustalenia wiążących celów  

W czwartek, posłowie wezwać mają do ustalenia wiążących celów podczas światowej konferencji o różnorodności biologicznej COP 15, podobnych do celów klimatycznych z porozumienia paryskiego.

Konferencja ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w 2020 roku, COP 15, powinna przyczynić się do zatrzymania obecnej tendencji utraty różnorodności biologicznej, stwierdzono w projekcie rezolucji.


Wzywa ona UE do objęcia wiodącej roli, na przykład poprzez zapewnienie, aby do 2030 roku 30 % terytorium Unii stanowiły obszary naturalne oraz poprzez uwzględnienie celów w zakresie różnorodności biologicznej we wszystkich obszarach polityki UE. Posłowie chcą również, aby co najmniej 10% długoterminowego budżetu UE było przeznaczone na wspieranie wysiłków na rzecz poprawy różnorodności biologicznej.


Kontekst


Parlament konsekwentnie nadaje priorytet różnorodności biologicznej i wielokrotnie ostrzegał przed jej ciągłą, bezprecedensową utratą.


Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej weszła w życie 29 grudnia 1993 roku. Delegacja Parlamentu Europejskiego weźmie udział w jej 15. posiedzeniu w Kunming, w Chinach, w dniach od 19 października do 1 listopada 2020 roku.


Oczekuje się, że COP 15 przyjmie ramy działania dotyczące różnorodności biologicznej na świecie po 2020 roku, wyznaczające globalny cele różnorodności biologicznej na najbliższe 10 lat i później.


Debata: środa, 15 stycznia

Głosowanie: czwartek, 16 stycznia

Procedura: rezolucja nielegislacyjna