Aktualnie wybrany język: PL - polski  

Przyszłe relacje UE - Wielka Brytania: Parlament określi swoje stanowisko na nadchodzące rozmowy 

We wtorek odbędzie się debata plenarna, a w środę głosownie nad rezolucją określającą stanowisko posłów w sprawie nowego, ambitnego partnerstwa między UE a Wielką Brytanią.

W oparciu o projekt wytycznych negocjacyjnych Komisji Europejskiej, przedstawiony przez głównego negocjatora UE Michela Barniera w poniedziałek 3 lutego, rezolucja stanowić będzie wstępny wkład Parlamentu w nadchodzące negocjacje z rządem brytyjskim w sprawie nowego partnerstwa po Brexicie.

Wytyczne negocjacyjne stanowią ramy, które określają założenia, zakres i cel rozmów. Muszą one również zostać podpisane przez przedstawicieli 27 państw członkowskich UE w Radzie.


Każde przyszłe porozumienie będzie wymagało ostatecznego zatwierdzenia przez Parlament Europejski zanim wejdzie w życie. W Parlamencie utworzona zostanie specjalna grupa, która będzie uważnie śledzić negocjacje prowadzone przez Komisję i koordynować wkład Parlamentu podczas ich trwania.


Oczekuje się, że Rada przyjmie swoje wytyczne i zatwierdzi wytyczne negocjacyjne Komisji 25 lutego, co pozwoli na rozpoczęcie pierwszej rundy rozmów na początku marca.

Background

Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską 31 stycznia. Ograniczony czasowo okres przejściowy, który został uzgodniony w ramach Umowy o Wystąpieniu, rozpoczął się 1 lutego i kończy 31 grudnia bieżącego roku.

Debata: wtorek, 11 lutego

Głosowanie: środa, 12 lutego

Procedura: rezolucja nielegislacyjna