Aktualnie wybrany język: PL - polski  

Sztuczna inteligencja: Jak zapewnić, jej bezpieczne i bezstronne użytkowanie 

Wyzwania, niesione przez sztuczną inteligencję oraz działania, które powinna podjąć UE, będą przedmiotem debaty w poniedziałek oraz rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w środę.

Debata plenarna oraz głosowanie poprzedzają białą księgę Komisji Europejskiej w sprawie podejścia UE do sztucznej inteligencji (AI), która ma zostać przedstawiona 19 lutego 2020 roku.

Podczas interakcji ze zautomatyzowanymi systemami decyzyjnymi należy "odpowiednio informować o tym, jak one funkcjonują, jak dotrzeć do człowieka z uprawnieniami decyzyjnymi oraz jak można sprawdzić i skorygować decyzje systemu", stwierdzono w projekcie rezolucji przygotowanym przez parlamentarną komisję ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Posłowie do PE chcą również, aby Komisja Europejska przygotowała aktualizacje przepisów dotyczących bezpieczeństwa w UE (np. maszyn oraz zabawek) oraz odpowiedzialności prawnej związanej z produktami wykorzystującymi systemy AI.


Debata: poniedziałek, 10 lutego

Głosowanie: środa, 12 lutego

Procedura: Pytania do Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi ustnej oraz rezolucja