Briefing 
 

Orędzie o Stanie Unii: przemówienie Przewodniczącej Komisji w Parlamencie Europejskim 

W obliczu pandemii COVID-19 oraz kryzysu godpodarczego, posłowie ocenią dotyczczasowe osiągnięcia Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.

W swoim pierwszym orędziu o stanie Unii Europejskiej, w środę o godzinie 9.15, Ursula von der Leyen ma przedstawić wpływ działań Komisji na łagodzenie skutków kryzysu zdrowotnego i gospodarczego związanych z COVID-19 oraz przedstawić swoją wizję ożywienia gospodarczego, walki ze zmianami klimatu oraz na temat sytuacji w państwach sąsiadujacych z UE.


Przywódcy grup politycznych ocenią działania KomisjiEuropejskiej i przedstawią swoje opinie na temat priorytetów Komisji na rok 2021.

Webminaria

We wtorek 15 września od godz. 16.00, w przeddzień debaty plenarnej, na żywo wystąpią  wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Othmar Karas oraz niektórzy z przewodniczących komisji parlamentarnych, omówią oni priorytety UE oraz odpowiedzą na pytania i propozycje obywateli oraz organizacji społecznych. W państwach członkowskich odbywa się również ponad 150 imprez. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej debacie o stanie Unii.


Kontekst


Debata na temat stanu Unii Europejskiej jest kluczowym momentem pokazującym odpowiedzialności Komisji Europejskiej wobec demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli UE. Koncentruje się ona na ważnych kwestiach, takich jak ożywienie społeczne i gospodarcze, zmiany klimatu, bezrobocie wśród młodzieży i migracja.
To coroczne wydarzenie ma istotne znaczenie dla promowania bardziej przejrzystej i demokratycznej Unii. Jest to okazja, aby przybliżyć Unię Europejską jej obywatelom, zwracając uwagę na główne obszary jej działania i wyzwania w danym roku. Prawa obywateli i proces demokratyczny znajdują się w centrum tej wyjątkowej debaty plenarnej.
Pierwsza debata na temat stanu Unii Europejskiej odbyła się 7 września 2010 roku w Strasburgu, z ówczesnym przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso.


Debata: środa,16 września