Briefing 
 

Zasoby własne: Posłowie przecierają szlak planom odbudowy po COVID-19 

Posłowie mają przyspieszyć procedurę, pozwalajacą UE pożyczyć 750 mld euro na „plan odbudowy dla Europy”.

Posłowie wprowadzili procedurę przyspieszoną i już na wrześniowej sesji plenarnej będą głosować nad opinią legislacyjną na temat decyzji o zasobach własnych UE. Usunie to istotną barierę i przyspieszy procedurę wdrażania tego kluczowego dla UE prawa, umożliwiając Komisji Europejskiej zebranie 750 mld euro na rynkach finansowych, na potrzeby funduszu odbudowy.
Głosowanie w Parlamencie umożliwi Radzie szybkie przyjęcie decyzji o zasobach własnych i rozpoczęcie procesu ratyfikacji w 27 państwach UE, tak aby plan odbudowy gospodarki mógł zostać jak najszybciej uruchomiony.
Więcej informacji znajduje się w projekcie sprawozdania, przygotowanym przez José Manuela Fernandes (EPP, PT) oraz Valérie Hayer (RENEW, FR).

Informacje dodatkowe


Głosowanie Parlamentu nad opinią legislacyjną jest niezbędnym krokiem, który pozwoli na przyjęcie tej decyzji przez Radę i jej ratyfikację przez 27 państw członkowskich. Decyzja o zasobach własnych (DZW) jest podstawą prawną, zapewniającą główne źródła dochodów budżetu UE.
Ponadto nowa DZW będzie stanowić podstawę prawną umożliwiającą zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych w celu finansowania unijnego instrumentu odbudowy gospodarczej (Next Generation EU). Rada przyjmuje decyzję jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Przed wejściem w życie, przewidzianym na styczeń 2021 roku, wraz z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi, DZW musi zostać ratyfikowana przez parlamenty wszystkich państw członkowskich.

Debata: Poniedziałek, 14 września

Głosowanie: Środa, 16 września

Procedura: Konsultacja