Briefing 
 

Debata poselska o zapobieganiu niedoborom leków 

W rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek, Parlament zaproponuje szereg rozwiązań w tym awaryjną aptekę europejską.

Posłowie zajmą się pierwotną przyczyną niedoborów leków w UE. Problem, zaostrzony został w całej Europie, w wyniku kryzysu zdrowotnego wywołanewgo przez COVID-19, wywierając bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz na kontynuację ich leczenia.

Obecnie 40 % leków wprowadzanych do obrotu w UE pochodzi z krajów spoza UE, a od 60% do 80 % aktywnych składników farmaceutycznych produkuje się w Chinach i Indiach, podkreślono w projekcie rezolucji.

Posłowie do PE chcą, aby Komisja Europejska wykorzystała przygotowywaną strategię farmaceutyczną do zajęcia się kwestią dostępności, przystępności i ceny bezpiecznych leków w Europie oraz zbadała sposoby przywrócenia produkcji farmaceutycznej w Europie.

Posłowie mogą również wezwać Komisję Europejską do utworzenia europejskiej rezerwy interwencyjnej leków o znaczeniu strategicznym, na wzór mechanizmu rescEU. Powinna ona funkcjonować jako "europejska apteka interwencyjna" na wypadek przerwania dostaw w państwach członkowskich.Głosowanie: czwartek 17 września
Procedura: rezolucja nielegislacyjna