Briefing 
 

PE gotowy do głosowania nad przyszłym pakietem finansowym UE i budżetem 2021 

Jeżeli Radzie Europejskiej uda się przełamać impas w zakresie długoterminowego budżetu i pakietu odbudowy, posłowie są gotowi do głosowania nad wszystkimi powiązanymi aktami legislacyjnymi.

Jeśli tylko Rada przekaże Parlamentowi teksty rozporządzeń dotyczących wieloletnich ram finansowych (WRF) i mechanizmu praworządności, a także rocznego budżetu na 2021, w fromie ustalonej z posłami w trakcie negocjacji, na czas przed posiedzeniem plenarnym w dniach 14-17 grudnia, posłowie użyją przyspieszonej procedury, która pozwoliłabyi przeprowadzić ostateczne głosowania nad wszystkimi wnioskami.


Pozwoliłoby to na dostarczenie obywatelom pilnie potrzebnego wsparcia z budżetu UE i funduszu odbudowy, z początkiem przyszłego roku.


WRF (w tym towarzyszące im porozumienie międzyinstytucjonalne, PMI) zostały nieformalnie uzgodnione z Radą 10 listopada, natomiast mechanizm umożliwiający UE zaprzestanie finansowania rządów, które nie przestrzegają wartości UE, takich jak praworządność, został uzgodniony 5 listopada, a budżet roczny na rok 2021 4 grudnia.Debata: tbc

Głosowanie: tbc